Reklama zewnętrzna to jedna z najbardziej powszechnych, a jednocześnie wyjątkowo skutecznych form dotarcia do potencjalnych klientów. Z uwagi na zazwyczaj spore rozmiary i zlokalizowanie w miejscu, gdzie każdego dnia przewija się mnóstwo osób, pozwala w stosunkowo krótkim czasie dotrzeć z komunikatem do odbiorców. Montaż reklam wielkogabarytowych wiąże się jednak z koniecznością pracy na wysokości. Z tego względu, niezbędne jest zatrudnienie fachowców, którzy nie tylko posiadają uprawnienia do wykonywania tego typu czynności, ale również dysponują odpowiednim sprzętem. Co warto wiedzieć na ten temat? Read More

konstrukcja stalowa

Właściwa ochrona elementów stalowych przed korozją to jeden z najlepszych sposobów na zminimalizowanie ryzyka pojawienia się różnego rodzaju usterek i wad, których konsekwencją będzie szybsze zniszczenie konstrukcji. W ten sposób jesteśmy w stanie ograniczyć konieczność przeprowadzania drogich renowacji, a w skrajnych przypadkach nawet rozbiórki. Na czym polega malowanie konstrukcji stalowych i jakie zalety wynikają z takiego rozwiązania? Read More

mycie na wysokości

Konieczność mycia okien lub elewacji na wysokości dotyczy przede wszystkim obiektów publicznych, instytucji oraz różnego rodzaju firm, dla których zewnętrzny wygląd budynku ma istotne znaczenie ze względów wizerunkowych. Tego typu czynności określa się też mianem mycia alpinistycznego. W tym miejscu warto zaznaczyć, że takie prace są zaliczane do grupy niebezpiecznych, dlatego też bardzo istotnym aspektem jest dobra organizacja i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Jedną z metod wykorzystywanych przez profesjonalne firmy jest mycie ciśnieniowe. O jakich technikach warto jeszcze wspomnieć? Read More

budynek

Dbanie o czystość elewacji to nie tylko gwarancja zachowania jej atrakcyjnego wyglądu. Dobrze utrzymana zewnętrzna część budynku pozwala zapewnić na odpowiednim poziomie jego właściwości termoizolacyjne, a jednocześnie zabezpieczyć przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. Szybkość brudzenia się elewacji jest związana m.in. z umiejscowieniem obiektu oraz rodzajem materiału, z którego została wykonana. Niestety im bliżej drogi znajduje się budynek, zwłaszcza tej szczególnie ruchliwej, tym bardziej jest narażony na gromadzenie się osadów. W tej sytuacji trzeba częściej przeprowadzać mycie elewacji. Jakie argumenty przemawiają na rzecz tego typu czynności konserwacyjnych? Read More

mycie okien na wysokościach

Pod pojęciem prac wysokościowych kryje się ogół czynności wykonywanych w miejscu, gdzie różnica między posadzką a stanowiskiem pracy wynosi przynajmniej 1 m. Tego typu zadania wykonuje się zatem na rusztowaniach, drabinach, stropach oraz konstrukcjach budowlanych. Jedną z czynności zaliczanych do tej grupy jest mycie okien. Wszelkiego typu prace wykonywane na wysokościach są ustawowo zakwalifikowane jako niebezpieczne. Z tego względu, konieczne jest ich odpowiednie zorganizowanie. Niezbędne są też zabezpieczenia oraz zadbanie o kwestie formalne. Co warto wiedzieć na ten temat? Read More