billboard
04mar

Reklama – jak zdobyć pozwolenie na jej zamontowanie?

Przedsiębiorcy oraz różnego rodzaju firmy mają możliwość reklamowania swoich usług na wiele sposobów. Ustawa o ruchu drogowym informuje nas, że pod pojęciem reklamy kryją się zarówno tablice reklamowe, urządzenia reklamowe oraz wszelkie inne nośniki, które nie są znakiem drogowym, informującym o ochronie zabytków, ochronie przyrody lub o obiektach znajdujących się przy drodze. Opisywane elementy znajdują się zawsze w polu widzenia osoby użytkującej drogę. W jaki sposób można uzyskać pozwolenie na montaż reklam?

Podstawowe informacje na temat reklam

Na początek należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji, w Polsce nie można rozpowszechniać niektórych treści reklamowych. Zaliczają się do nich wszelkie treści dotyczące wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, usług medycznych, które są świadczone na podstawie skierowania, produktów leczniczych oraz gier (m.in. karcianych, w kości czy na automatach). Należy zaznaczyć, że od tych przepisów występują wyjątki, jednak dokładne informacje na ten temat można znaleźć w odpowiednich ustawach.

Wykluczony jest też montaż reklam, które stanowią przykład tzw. czynu nieuczciwej konkurencji. Do tej grupy zaliczają się komunikaty, które m.in. obrażają godność człowieka, są sprzeczne z dobrymi obyczajami, wprowadzają w błąd, wykorzystują przesądy czy naruszają sferę prywatności.

Jak uzyskać pozwolenie na montaż reklam?

Jeśli chodzi o zasady rozmieszczania reklam, mogą one znajdować się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Co więcej, każda jednostka samorządu terytorialnego może określić własne zasady w przepisach prawa miejscowego, np. w uchwałach rady gminy. Zasady i warunki mogą dotyczyć np. rozmiarów reklam, ich standardów jakościowych oraz materiałów wykonania. W niektórych miejscach może też zostać wprowadzony zakaz umieszczania tego typu komunikatów.

  • W większości przypadków montaż reklam, które mają zostać zainstalowane na budynkach wymaga tylko zgłoszenia. Taki sposób załatwiania formalności jest stosunkowo prosty. Polega na zgłoszeniu wniosku do starosty, wraz z oświadczeniem o tytule prawnym do dysponowania danym gruntem. Chodzi zatem o prawo własności lub prawo do użytkowania wieczystego. Kolejnym potrzebnymi dokumentami są szkice oraz rysunki, które informują o tym w jaki sposób reklama będzie wyglądać i jak zostanie zamontowana.
  • W niektórych przypadkach może się okazać, że konieczna jest jeszcze zgoda zarządcy drogi. Dotyczy to sytuacji, gdy banery mają być zawieszone między budynkami, czyli nad ulicą. Taka zgoda jest istotna, gdyż może się okazać, że reklama utrudnia widoczność kierowcom i stwarza niebezpieczeństwo.
  • Osoba zgłaszająca wniosek czeka na odpowiedź do 30 dni. Jeśli starosta nie zgłosi sprzeciwu, można rozpocząć prace montażowe. W tym wypadku funkcjonuje bowiem tzw. milcząca zgoda.

W bardziej skomplikowanych przypadkach konieczne może być jednak uzyskanie pozwolenia na na budowę. Dotyczy to reklam, które są traktowane jako budowle. Najczęściej są to wersje wolnostojące, na stałe związane z gruntem. W niektórych przypadkach trudno jednoznacznie stwierdzić czy trwałe związane z gruntem faktycznie występuje. W takich sytuacjach niezbędne jest rozstrzygnięcie sądu administracyjnego. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest znacznie trudniejsze. Wniosek również należy złożyć do starosty, ten zaś odpowiada za przeprowadzenie postępowania administracyjnego. Liczba dokumentów, które trzeba złożyć jest też dużo większa.