konstrukcja stalowa

Właściwa ochrona elementów stalowych przed korozją to jeden z najlepszych sposobów na zminimalizowanie ryzyka pojawienia się różnego rodzaju usterek i wad, których konsekwencją będzie szybsze zniszczenie konstrukcji. W ten sposób jesteśmy w stanie ograniczyć konieczność przeprowadzania drogich renowacji, a w skrajnych przypadkach nawet rozbiórki. Na czym polega malowanie konstrukcji stalowych i jakie zalety wynikają z takiego rozwiązania?

Podstawowe informacje na temat ochrony przed korozją

Stal jest materiałem, który podczas kontaktu z tlenem oraz wodą ulega korozji. Szybkość całego procesu zależy od różnych czynników, w tym od rodzaju pierwiastków stopowych, agresywności czynników zewnętrznych oraz sposobu zabezpieczenia przed rdzą. Co istotne, występuje kilka różnych rodzajów korozji, różniących się od siebie stopniem niebezpieczeństwa. Jeśli na zewnątrz panuje wilgotność wyższa niż 60%, a do tego wysoka temperatura oraz zanieczyszczenie powietrza, istnieje spore ryzyko pojawienia się korozji atmosferycznej. Choć jest ona najmniej niebezpieczna, wpływa na zmniejszenie przekroju profili wykonanych ze stali.

Z kolei gdy w środowisku występuje dużą ilość chlorków, może pojawić się korozja miejscowa, która bardzo często jest głęboka i szczególnie niebezpieczna dla konstrukcji. Jeszcze innym rodzajem jest korozja galwaniczna, rozwijająca się w miejscu styku dwóch metali różniących się potencjałami. Jednym z podstawowych sposobów zabezpieczenia jest malowanie konstrukcji stalowych. Co warto wiedzieć na ten temat?

  • Wspomniana metoda ma co najmniej dwie zalety. Z jednej strony skutecznie chroni konstrukcję przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych i upływem czasu, z drugiej zaś nadaje nowy, atrakcyjny wygląd.
  • Malowaniu można poddać konstrukcje wyróżniają się nawet bardzo skomplikowanym kształtem. Co więcej, cały proces jest bardzo dokładny i wydajny, a przy tym efektywny. Ma ponadto charakter bezpyłowy.
  • W tym celu najczęściej wykorzystuje się pistolety natryskowe, które pozwalają w stosunkowo krótkim czasie nanieść warstwę farby na powierzchnię. Powstała powłoka wykazuje dużą szczelność, zapobiegając przedostawaniu się wilgoci, co zwiększa trwałość i wytrzymałość konstrukcji.

Na czym polega malowanie konstrukcji stalowych?

Sam proces składa się z kilku etapów, z czego każdy ma bardzo istotne znaczenie. Podstawową kwestią jest właściwe przygotowanie powierzchni. Jednym z bardziej popularnych sposobów jest czyszczenie strumieniowo-ścierne. Ten etap zwiększa przyczepność farby, poprzez usunięcie zabrudzeń i np. starych farb. Jakie są dalsze kroki?

  • Zanim zostanie nałożona powłoka, konieczne jest też odpylanie, odtłuszczenie i wysuszenie powierzchni.
  • Kolejnym etapem jest nałożenie gruntu, który zapewnia czasową ochronę. Musi być on kompatybilny z zestawem wybranych farb.
  • Malowanie konstrukcji stalowych powinno odbywać się wyłącznie przy użyciu wysokiej jakości preparatów. Obecnie najczęściej stosuje się farby bezrozpuszczalnikowe, które zawierają dużą ilość części stałych, a także farby hybrydowe-polisiloksanowe.

Duże znaczenie mają warunki w jakich odbywa się malowanie. Decydują one o tym jak długo będzie schnąć powłoka i czy zachowa swoje właściwości. Jeśli chodzi o wilgotność powietrza, nie powinna być ona wyższa niż 80%. Temperatura powietrza nie może być z kolei niższa niż 10 stopni Celsjusza, ani wyższa niż 30 stopni Celsjusza.

mycie na wysokości

Konieczność mycia okien lub elewacji na wysokości dotyczy przede wszystkim obiektów publicznych, instytucji oraz różnego rodzaju firm, dla których zewnętrzny wygląd budynku ma istotne znaczenie ze względów wizerunkowych. Tego typu czynności określa się też mianem mycia alpinistycznego. W tym miejscu warto zaznaczyć, że takie prace są zaliczane do grupy niebezpiecznych, dlatego też bardzo istotnym aspektem jest dobra organizacja i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Jedną z metod wykorzystywanych przez profesjonalne firmy jest mycie ciśnieniowe. O jakich technikach warto jeszcze wspomnieć?

Mycie na wysokości – najważniejsze informacje

W zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza, a także tego w jakim miejscu jest zlokalizowany budynek, jego elewacja będzie brudzić się szybciej lub wolniej. Im bliżej głównej drogi znajduje się obiekt, tym bardziej widoczne będą wszelkie zanieczyszczenia wynikające m.in. ze spalin samochodowych. Dużym utrudnieniem jest także wszelkiego typu ptactwo. Odchody stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla samej elewacji, ale również ze względów zdrowotnych. Osoby wykonujące mycie ciśnieniowe, w trakcie prac na wysokości muszą posiadać takie elementy wyposażenia jak uprzęże (w tym szelki bezpieczeństwa), podsystemy łącząco-amortyzujące (w tym linki bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne) oraz punkty zakotwienia.

Jakie są metody mycia na wysokości?

W przypadku bardzo wysokich budynków najczęściej wykorzystuje się techniki dostępu linowego. Dzięki temu, pracownicy mogą dotrzeć do najtrudniejszych miejsc, położonych najwyżej. W ten sposób myje się zarówno okna, jak i elewacje oraz wszelkie przeszklenia. W tym przypadku etap początkowy następuje na dachu. Tam pracownicy przygotowują cały sprzęt, preparaty do czyszczenia, liny oraz wszystkie elementy wpływające na bezpieczeństwo. W dalszej kolejności, alpiniści przemysłowi przemieszczają się w dół obiektu. Jakie są zalety tego rozwiązania? Przede wszystkim możliwe jest swobodne manewrowanie sprzętem myjącym, gdyż pracownicy mogą korzystać z obu rąk jednocześnie. Na uwagę zasługuje również to, iż techniki dostępu linowego pozwalają na dokładne umycie miejsc, niedostępnych w inny sposób.

Jeśli mycie ciśnieniowe ma być wykonywane na znacznie niższych wysokościach, często wystarczy postawienie rusztowania lub skorzystanie z podnośnika. W ten sposób najczęściej czyści się kamienice oraz inne stosunkowo niskie obiekty. Jest ona jednak stosunkowo czasochłonna, bowiem pojawia się konieczność trasnportowania i rozstawienia rusztowań, ich przestawiania w trakcie oraz oczywiście demontażu.

Jeszcze innym sposobem jest mycie z gruntu. W tym przypadku wykorzystuje się kije teleskopowe, dlatego pracownicy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania z ziemi. Za pomocą tego typu sprzętów możliwe jest umycie okien nawet do wysokości 13 m.

Mycie ciśnieniowe i jego zalety

Jedną z najczęściej wykorzystywanych sposób mycia jest hydrodynamika. Jej zaletą jest nie tylko wysoka skuteczność, ale również bezinwazyjny charakter. Możliwe jest także dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Mycie ciśnieniowe znakomicie sprawdza się w przypadku czyszczenia elewacji, tynku, cegły oraz konstrukcji stalowych i wykonanych z blachy. Oprócz tego, stosuje się też tradycyjne rozwiązania, takie jak wspomniane już kije teleskopowe, szczotki czy ściągaczki skrętne.

budynek

Dbanie o czystość elewacji to nie tylko gwarancja zachowania jej atrakcyjnego wyglądu. Dobrze utrzymana zewnętrzna część budynku pozwala zapewnić na odpowiednim poziomie jego właściwości termoizolacyjne, a jednocześnie zabezpieczyć przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. Szybkość brudzenia się elewacji jest związana m.in. z umiejscowieniem obiektu oraz rodzajem materiału, z którego została wykonana. Niestety im bliżej drogi znajduje się budynek, zwłaszcza tej szczególnie ruchliwej, tym bardziej jest narażony na gromadzenie się osadów. W tej sytuacji trzeba częściej przeprowadzać mycie elewacji. Jakie argumenty przemawiają na rzecz tego typu czynności konserwacyjnych? Read More

mycie okien na wysokościach

Pod pojęciem prac wysokościowych kryje się ogół czynności wykonywanych w miejscu, gdzie różnica między posadzką a stanowiskiem pracy wynosi przynajmniej 1 m. Tego typu zadania wykonuje się zatem na rusztowaniach, drabinach, stropach oraz konstrukcjach budowlanych. Jedną z czynności zaliczanych do tej grupy jest mycie okien. Wszelkiego typu prace wykonywane na wysokościach są ustawowo zakwalifikowane jako niebezpieczne. Z tego względu, konieczne jest ich odpowiednie zorganizowanie. Niezbędne są też zabezpieczenia oraz zadbanie o kwestie formalne. Co warto wiedzieć na ten temat? Read More

Zawód alpinisty przemysłowego wiąże się z wykonywaniem różnego rodzaju prac na wysokości w trudno dostępnych miejscach. Wysoki poziom ryzyka sprawia, że każda osoba, która chce wykonywać ten zawód musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Prace wysokościowe składają się nie tylko z mycia okien, ale również z konserwacji, która zapewnia utrzymanie budynku w dobrym stanie technicznym przez wiele lat. Read More