003-730x435
07sty

Prace wysokościowe – czy każdy może je wykonywać?

Zawód alpinisty przemysłowego wiąże się ze sporym niebezpieczeństwem i wymaga ścisłego przestrzegania zasad BHP. Prace wysokościowe są wykonywane na rusztowaniach, stropach, kominach, różnego rodzaju konstrukcjach oraz z dostępu linowego, na wysokości co najmniej 1 m nad ziemią lub podłogą. Tego typu czynności wymagają nie tylko umiejętności związanych z wykonywaniem konkretnych obowiązków, np. montażem banerów, czyszczeniem okien czy myciem elewacji, ale również dobrego stanu zdrowia i kilku innych kompetencji. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kto może zostać dopuszczony do prac na wysokości?

Opisywane czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które posiadają aktualne orzeczenie lekarskie, dopuszczające do pracy na wysokości. Oznacza ono, że tacy pracownicy nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. Na skierowaniu do lekarza musi znaleźć się informacja o tym czy zadania będą realizowane powyżej, czy poniżej 3 m. Kolejnym wymogiem jest odbycie szkolenia BHP oraz instruktażu stanowiskowego. Pozwalają one na zapoznanie się z warunkami panującymi na danym stanowisku, ich specyfiką oraz zagrożeniami. Alpinista przemysłowy nie może przystąpić do wykonywania swoich obowiązków jeśli nie został wyposażony w środki ochrony indywidualnej. Mowa o takich elementach jak kask ochronny, uprzęże, podsystemy łącząco-amortyzujące oraz punkty zakotwienia.

  • Ze względu na fakt, iż prace wysokościowe są kwalifikowane jako szczególnie niebezpieczne, szkolenie BHP musi być przeprowadzane każdego roku, minimum raz. Taka częstotliwość jest wymagana prawnie.
  • Samo posiadanie środków ochrony indywidualnej to jedno. Pracownicy muszą mieć pełną wiedzę na temat ich używania. Z tego względu, konieczne jest przeszkolenie zatrudnionych osób w zakresie prawidłowego stosowania poszczególnych elementów.
  • Obowiązkowe jest także ukończenie 18 roku życia.

Jakie wymogi trzeba jeszcze spełnić, aby móc pracować na wysokości?

Alpiniści przemysłowi musieli też zostać zapoznani z oceną ryzyka zawodowego w trakcie wykonywania swoich obowiązków na wysokości. Konieczna jest ponadto znajomość wewnątrzzakładowych reguł i instrukcji działania. Oprócz typowo formalnych wymogów, warto wspomnieć także o tym, jakimi umiejętnościami powinny wyróżniać się osoby aspirujące na to stanowisko.

  • Przede wszystkim, taki pracownik musi być dobrym specjalistą w swojej dziedzinie, niezależnie czy jest to montaż jakichkolwiek elementów, konserwacja czy serwis. Posiadanie doświadczenia w tego typu pracach na ziemi jest absolutną koniecznością. Dopiero w tym momencie można zacząć myśleć o rozszerzeniu działalności na prace wysokościowe i odbyciu szkolenia linowego.
  • Warto zaznaczyć, że posiadanie umiejętności tego typu jest wymagane przez firmy zatrudniające alpinistów przemysłowych. Jeśli możemy pochwalić się bogatym doświadczeniem, znalezienie pracy i jej utrzymanie nie powinny być szczególnie trudne.
  • Należy wspomnieć też o pewnych umiejętnościach, które u części osób są wrodzone, zaś u innych stanowią wynik pracy nad sobą. Mowa przede wszystkim o dobrej organizacji pracy i przewidywaniu skutków własnych działań. Obie cechy są bardzo ważne w trakcie prac na wysokości, gdyż wpływają na ich efektywność oraz bezpieczeństwo.

 

Konieczna jest ponadto umiejętność pełnej koncentracji nad wykonywanymi zadaniami oraz zachowania zimnej krwi w trakcie wykonywania zadań. Doceniana jest też kreatywność osób działających w tej branży, którzy są w stanie dopasować swoje działania do szybko zmieniających się warunków.