konstrukcja stalowa
08paź

Jak dbać o konstrukcje stalowe przed korozją?

Właściwa ochrona elementów stalowych przed korozją to jeden z najlepszych sposobów na zminimalizowanie ryzyka pojawienia się różnego rodzaju usterek i wad, których konsekwencją będzie szybsze zniszczenie konstrukcji. W ten sposób jesteśmy w stanie ograniczyć konieczność przeprowadzania drogich renowacji, a w skrajnych przypadkach nawet rozbiórki. Na czym polega malowanie konstrukcji stalowych i jakie zalety wynikają z takiego rozwiązania?

Podstawowe informacje na temat ochrony przed korozją

Stal jest materiałem, który podczas kontaktu z tlenem oraz wodą ulega korozji. Szybkość całego procesu zależy od różnych czynników, w tym od rodzaju pierwiastków stopowych, agresywności czynników zewnętrznych oraz sposobu zabezpieczenia przed rdzą. Co istotne, występuje kilka różnych rodzajów korozji, różniących się od siebie stopniem niebezpieczeństwa. Jeśli na zewnątrz panuje wilgotność wyższa niż 60%, a do tego wysoka temperatura oraz zanieczyszczenie powietrza, istnieje spore ryzyko pojawienia się korozji atmosferycznej. Choć jest ona najmniej niebezpieczna, wpływa na zmniejszenie przekroju profili wykonanych ze stali.

Z kolei gdy w środowisku występuje dużą ilość chlorków, może pojawić się korozja miejscowa, która bardzo często jest głęboka i szczególnie niebezpieczna dla konstrukcji. Jeszcze innym rodzajem jest korozja galwaniczna, rozwijająca się w miejscu styku dwóch metali różniących się potencjałami. Jednym z podstawowych sposobów zabezpieczenia jest malowanie konstrukcji stalowych. Co warto wiedzieć na ten temat?

  • Wspomniana metoda ma co najmniej dwie zalety. Z jednej strony skutecznie chroni konstrukcję przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych i upływem czasu, z drugiej zaś nadaje nowy, atrakcyjny wygląd.
  • Malowaniu można poddać konstrukcje wyróżniają się nawet bardzo skomplikowanym kształtem. Co więcej, cały proces jest bardzo dokładny i wydajny, a przy tym efektywny. Ma ponadto charakter bezpyłowy.
  • W tym celu najczęściej wykorzystuje się pistolety natryskowe, które pozwalają w stosunkowo krótkim czasie nanieść warstwę farby na powierzchnię. Powstała powłoka wykazuje dużą szczelność, zapobiegając przedostawaniu się wilgoci, co zwiększa trwałość i wytrzymałość konstrukcji.

Na czym polega malowanie konstrukcji stalowych?

Sam proces składa się z kilku etapów, z czego każdy ma bardzo istotne znaczenie. Podstawową kwestią jest właściwe przygotowanie powierzchni. Jednym z bardziej popularnych sposobów jest czyszczenie strumieniowo-ścierne. Ten etap zwiększa przyczepność farby, poprzez usunięcie zabrudzeń i np. starych farb. Jakie są dalsze kroki?

  • Zanim zostanie nałożona powłoka, konieczne jest też odpylanie, odtłuszczenie i wysuszenie powierzchni.
  • Kolejnym etapem jest nałożenie gruntu, który zapewnia czasową ochronę. Musi być on kompatybilny z zestawem wybranych farb.
  • Malowanie konstrukcji stalowych powinno odbywać się wyłącznie przy użyciu wysokiej jakości preparatów. Obecnie najczęściej stosuje się farby bezrozpuszczalnikowe, które zawierają dużą ilość części stałych, a także farby hybrydowe-polisiloksanowe.

Duże znaczenie mają warunki w jakich odbywa się malowanie. Decydują one o tym jak długo będzie schnąć powłoka i czy zachowa swoje właściwości. Jeśli chodzi o wilgotność powietrza, nie powinna być ona wyższa niż 80%. Temperatura powietrza nie może być z kolei niższa niż 10 stopni Celsjusza, ani wyższa niż 30 stopni Celsjusza.