mycie okien na wysokościach
09lip

Jak bezpiecznie myć okna na wysokościach?

Pod pojęciem prac wysokościowych kryje się ogół czynności wykonywanych w miejscu, gdzie różnica między posadzką a stanowiskiem pracy wynosi przynajmniej 1 m. Tego typu zadania wykonuje się zatem na rusztowaniach, drabinach, stropach oraz konstrukcjach budowlanych. Jedną z czynności zaliczanych do tej grupy jest mycie okien. Wszelkiego typu prace wykonywane na wysokościach są ustawowo zakwalifikowane jako niebezpieczne. Z tego względu, konieczne jest ich odpowiednie zorganizowanie. Niezbędne są też zabezpieczenia oraz zadbanie o kwestie formalne. Co warto wiedzieć na ten temat?

Podstawowe informacje na temat mycia okien na wysokości

Na początek warto zaznaczyć, że tego typu zadania mogą być wykonywane jedynie przez osoby, które nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. Każdy pracownik musi zatem posiadać ważne orzeczenie lekarskie, świadczące o braku jakichkolwiek przeszkód zdrowotnych. Dzięki temu, część zagrożeń zostanie zminimalizowana. Takie osoby muszą również ukończyć szkolenie BHP, które uprawnia do wykonywania prac wysokościowych.

Zanim zatrudnione osoby rozpoczną mycie okien, niezbędne jest ukończenie instruktażu. Stanowi on obowiązkowy element za każdym razem i obejmuje takie aspekty jak podział pracy z uwzględnieniem imion konkretnych pracowników, kolejność prac oraz obowiązujące zasady BHP, dotyczące każdego z etapów.

Sprzęt wymagany podczas pracy na wysokości

Podczas realizowania zadań na wysokości, absolutnie niezbędne jest wyposażenie podwładnych w sprzęt, który zabezpiecza przed upadkiem. Mowa o takich elementach jak szelki z linką, kask ochronny oraz amortyzator. Są to tak zwane środki ochrony indywidualnej i dzielą się na trzy grupy.

  1. Uprzęże – mowa o szelkach bezpieczeństwa, składających się z taśm i klamer regulacyjnych. Oba elementy muszą spełniać normę PN-EN-361, która jest związana z wymaganiami dotyczącymi zasad konstrukcji oraz obowiązkowych badań. Czasami szelki są wyposażone w pas, zapewniający podparcie lub punkt umożliwiający wykorzystanie technik linowych.
  2. Podsystemy łącząco-amortyzujące – do tej grupy zaliczają się zarówno zatrzaśniki, linki bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne oraz liny z urządzeniami samozaciskowymi.
  3. Punkty zakotwienia – są bezpośrednio związane z systemami łącząco- amortyzującymi. W tym przypadku kluczową cechą takich elementów jest wytrzymałość. Ich zadaniem jest asekurowanie zarówno podczas mycia okien, jak i dotarcia do miejsca pracy.

Jakie zasady bezpieczeństwa jeszcze obowiązują?

Mycie okien na wysokości wiąże się też z koniecznością bezpośredniego nadzoru. W takiej sytuacji, jeśli osoba sprawująca nadzór będzie zmuszona oddalić się z miejsca pracy na pewien czasu, zadania powinny zostać przerwane na ten okres. Taka funkcja najczęściej jest pełniona przez brygadzistę lub lidera. W kontekście środków zabezpieczających, mowa również o takich elementach jak bariery czy osłony oraz pomosty, drabiny i rusztowania. Tego typu przedmioty muszą zostać dostarczone przez pracodawcę i mieścić nie tylko pracownika, ale też potrzebne mu narzędzia.

Dla celów bezpieczeństwa wymaga się, aby wszystkie z wyżej opisanych rzeczy były w dobrym stanie technicznym, posiadały odpowiednie atesty i były poddawane okresowym przeglądom. Wszystkie z wymienionych wymogów muszą się ściśle i każdorazowo przestrzegane. Niezbędne jest ponadto ich udokumentowanie. Dzięki temu, czynności będą przebiegać się nie tylko sprawniej, ale przede wszystkim ich ryzyko zostanie znacznie zmniejszone.